Römertage in St. Romain de Gal bei Lyon in Frankreich

Museumsprospekt, St. Romain de Gal 2008
ASK-Alamannen, St. Romain de Gal 2008
Unser Lager, St. Romain de Gal 2008
Kampf, St. Romain de Gal 2008
Kampf, St. Romain de Gal 2008
Kampf, St. Romain de Gal 2008
Gladiatoren, St. Romain de Gal 2008
Tänzerinnen, St. Romain de Gal 2008